Quà Tết Phong Thủy

Vật phẩm Đại Trí Đại Dũng – Gà vàng đại trí đại dũng H380G

Gà vàng đại trí đại dũng H380G 1,698,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Gà vàng ôm trăng ngọc, bột đá mạ vàng non